Mécénat Merode heeft tot doel kunst en cultuur, duurzame ontwikkeling en ecologie, en onderwijs te bevorderen.
Het is een vereniging zonder winstoogmerk, gebaseerd op een drie-pijler-principe.
– een pijler is gewijd aan kunst en cultuur
– de tweede pijler heeft betrekking op de thema’s ecologie en duurzame ontwikkeling
– de derde pijler zal betrekking hebben op onderwijsvraagstukken.
Mécénat Merode heeft voor dit “drie pijlers”-principe gekozen om de mogelijkheid te hebben de drie verschillende thema’s kunst, duurzame ontwikkeling en educatie onder een gemeenschappelijke structuur te bevorderen. Hoewel de thema’s sterk van elkaar verschillen, hebben zij toch iets gemeen: het zijn alle drie actuele en toekomstige thema’s.
Logo Mecenat