Privacyverklaring

Basis
Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens door de exploitant van de website Schloss Merode, Kreuzherrenstrasse 1, D-52379 Langerwehe-Merode, info@schlossmerode.de

De exploitant van de website neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring over gegevensbescherming, raden wij u aan de verklaring over gegevensbescherming regelmatig opnieuw te lezen.

De definities van de gebruikte termen (bv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4 DSGVO.

Toegang tot gegevens
De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden. Dit is meestal het geval:

  Browsertype en browserversie
  gebruikt besturingssysteem
  URL van de verwijzer
  Hostnaam van de toegangscomputer
  Tijdstip van de serveraanvraag
  IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De genoemde gegevens worden niet regelmatig door ons verwerkt.
De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, S. 1, onder f DSGVO. Onze gerechtvaardigde belangstelling vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

Bereikmeting & koekjes
Deze website maakt gebruik van cookies voor het meten van het pseudoniem bereik, die door onze server of door de server van derden naar de browser van de gebruiker worden verzonden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.
Als u niet wilt dat cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen voor het meten van het bereik, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:
Cookie deactivatie pagina van het netwerk reclame initiatief: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Cookie deactivatie pagina van de Amerikaanse website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Cookie deactivatie pagina van de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#=1#!/

Veelgebruikte browsers bieden de mogelijkheid om geen cookies te accepteren. Opmerking: Er is geen garantie dat u toegang hebt tot alle functies van deze website zonder beperkingen als u de juiste instellingen maakt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
De beheerder van de website verzamelt niet automatisch persoonlijke gegevens.

U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om onze online service te verbeteren, slaan wij echter uw toegangsgegevens tot deze website op (zonder persoonlijke referentie). Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren is het niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon.

Omgaan met contactgegevens
Als u als beheerder van de website contact met ons opneemt via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen, zodat ze kunnen worden gebruikt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Omgaan met opmerkingen en bijdragen
Als u een bijdrage of commentaar achterlaat op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO en dient de veiligheid van ons als website-exploitanten: Want als uw opmerking in strijd is met de toepasselijke wetgeving, kunnen wij daarvoor worden vervolgd, wat de reden is waarom wij belang hebben bij de identiteit van de auteur van de opmerking of bijdrage.

Gebruik van social media plugins van Facebook
Vanwege onze legitieme interesse in de analyse, optimalisatie en werking van onze online diensten (in de zin van art. 6 lid 1 sub f. DSGVO), maakt deze website gebruik van de Facebook Social Plugin, die wordt aangeboden door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). De inbedding is herkenbaar aan het Facebook-logo of aan de termen “like”, “like”, “share” in de kleuren Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plugins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. voldoet aan de Europese privacywetgeving en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnywAAC&status=Active.

De plugin maakt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Facebook Inc. doorgeeft. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plugin informeert Facebook Inc. dat u deze website als gebruiker hebt bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt deze informatie gekoppeld aan dit account.

Als u de functies van de plugin gebruikt – bijvoorbeeld door een bericht te delen of te “linken” – wordt de betreffende informatie ook doorgegeven aan Facebook Inc.
Wilt u Facebook voorkomen? Inc. koppelt deze gegevens aan uw Facebook-account, logt u uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijdert u de opgeslagen cookies. Via uw Facebook-profiel kunt u verdere instellingen voor gegevensverwerking voor reclamedoeleinden maken of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Hier heeft u toegang tot de instellingen:

Profielinstellingen voor Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Cookie deactivatie pagina van de US-Amerikaanse website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Cookie deactivatie pagina van de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#=1#!/

Welke gegevens, voor welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instelmogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen, kunt u lezen in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook. U vindt ze hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Rechten van de gebruiker
Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te verwijderen. Indien van toepassing, kunt u ook gebruik maken van uw recht op gegevensportabiliteit. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verwijdering van gegevens
Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. gegevensbewaring), hebt u het recht om uw gegevens te verwijderen. Door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als de gegevens niet kunnen worden gewist omdat ze nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, wordt de verwerking van de gegevens beperkt. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Recht van bezwaar
Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht van bezwaar en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie over de over uw persoon opgeslagen persoonlijke gegevens wenst of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met het volgende e-mailadres: info@schlossmerode.de